Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Hälsosammare matvanor ska främjas

Publicerad

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med livsmedelsbranschen skapa förutsättningar för en överenskommelse om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel. Myndigheten ska även ta fram kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska.

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige och i världen. Med ohälsosamma matvanor menas ett för lågt intag av bland annat fullkorn, grönsaker och frukt, fisk samt nötter och frön samtidigt som intaget av salt och socker är för högt. Ungefär 40 procent av svenskarna bedöms äta ohälsosamt vilket innebär att de livsstilsrelaterade sjukdomarna riskerar att fortsätta öka de närmaste decennierna.

– Livsstilsrelaterade sjukdomar medför en hög kostnad för samhället och är också en fråga om jämlikhet. Flera av dessa sjukdomar utgör också risk för allvarligt insjuknande i covid-19. En frivillig branschöverenskommelse är ett angeläget steg mot hälsosammare matvanor, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. 

Målet med överenskommelsen är att tillsammans med livsmedelsbranschen minska intaget av salt, socker och andra energitäta näringsfattiga livsmedel hos befolkningen. Åtgärderna ska bygga på frivilliga insatser från branschen.  Överenskommelsens innehåll avseende sockersötade livsmedel ska i huvudsak fokusera på barn och unga.

Delredovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet årligen 2021-2023, och slutredovisning sker senast den 15 februari 2024.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 0730862307
e-post till Simon Sätherberg

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.