Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen stärker uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen

Publicerad

Regeringen har nu beslutat om riktlinjerna för Folkbildningsrådet för 2021 när det gäller statsbidrag till folkbildningen. Riktlinjerna innehåller flera nya återrapporteringskrav. Folkbildningsrådet ska bland annat redovisa uppföljningsåtgärder om statsbidraget till studieförbunden, lämna en fördjupad bedömning av demokratisyftet och redovisa en analys om utbildning på folkhögskola för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För att säkerställa att de pengar som avsätts till folkbildning verkligen går till folkbildning förstärker regeringen uppföljningen av statsbidraget till studieförbunden. Senast den 15 april 2021 ska Folkbildningsrådet i en särskild rapport redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa att statsbidraget till studieförbunden används enligt syftet med stödet, samt hur rådet arbetar för att säkra att studieförbunden följer gällande föreskrifter och villkor för statsbidragen. Folkbildningsrådet ska dessutom redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att stärka rådets arbete med uppföljningen av statsbidraget.

Folkbildningsrådet ska även lämna en fördjupad bedömning av demokratisyftet för statsbidraget samt redovisa hur rådet arbetar för att säkerställa att verksamheten som finansieras med statsbidraget förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande värderingar och bidrar till att dessa rättigheter och värderingar upprätthålls och förstärks. Denna del ska redovisas i samband med återrapporteringen av 2021 års verksamhet, våren 2022.

För regeringen är det vidare viktigt att gruppen vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning ska ha möjligheter att delta i arbetslivet och samhället. Folkhögskolan är en viktig och ibland den enda utbildningsformen för dessa personer efter gymnasiesärskolan eller komvux som särskild utbildning. Då det saknas uppdaterad kunskap om utbildning på folkhögskola för gruppen har regeringen beslutat att Folkbildningsrådet under våren 2022 ska redovisa en analys av tillgången till utbildning på folkhögskola för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I redovisningen ska det bland annat framgå vilka utbildningsinriktningar som gruppen tar del av samt en analys av eventuella förändringar i tillgången till och deltagandet i utbildning på folkhögskola för gruppen över tid.

Presskontakt

Björn Fridén
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet