Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

100 år av demokrati

Publicerad

Idag - för precis 100 år sedan fattade riksdagen det andra grundlagsbeslutet som innebar att även kvinnor fick rätt att rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

Idag inleder Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en konferensturné som riktar sig till landets alla kommuner och regioner för att diskutera hur arbetet för en uthållig och levande demokrati kan förstärkas. Leksands kommun står som värd för den första konferensen som riktar sig till alla kommuner i Region Dalarna.

– Detta är ett mycket viktigt initiativ mot bakgrund av de utmaningar vi ser att demokratin står inför i vår omvärld och även i Sverige. Demokratin blir aldrig starkare än det stöd den har i befolkningen och det bästa sättet att förankra demokratin är om fler människor får möjlighet att delta och vara delaktiga i demokratins processer. De kommunala och regionala nivåerna är viktiga för att involvera fler människor i demokratin. Det är särskilt roligt att få inleda denna konferensturné i Dalarna under demokratins jubileumsår 2021, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– Jag ser mycket fram emot att delta på dagens konferens och möjligheten att diskutera med företrädare för kommunerna och regionen hur framtidens demokratiutveckling kan se ut i Dalarna. Dalarna har stolta traditioner i den svenska demokratihistorien inte minst genom framträdande förkämpar för kvinnlig rösträtt såsom Valborg Olander, Selma Lagerlöf och Gertrud Adelborg. Idag exakt 100 år efter det avgörande rösträttsbeslutet i riksdagen tar vi rösträttsrörelsens kamp vidare genom att göra allt vi kan för att vårda och värna vår demokrati men också genom att stärka och utveckla den för de kommande 100 åren.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Fakta

I samband med att demokratin i Sverige 2021 fyller 100 år genomför regeringen en nationell satsning på att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och på att stärka demokratin för framtiden. Inom ramen för satsningen har regeringen fattat beslut om demokratifrämjande uppdrag till ett flertal myndigheter och om statsbidrag till organisationer i det civila samhället för insatser som stärker demokratin. Regeringen har också tillsatt Kommittén Demokratin 100 år med uppgift att genomföra aktiviteter i hela landet.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har också slutit en överenskommelse om att tillsammans verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för människor att delta och vara delaktiga. Inom ramen för denna överenskommelse anordnas en konferensturné som vänder sig till landets samtliga regioner och kommuner. Bland deltagarna förväntas Kommunstyrelsens ordförande eller fullmäktiges ordförande delta från varje kommun. Syftet är att konferenserna ska bidra till ett förstärkt arbete i kommuner och regioner som gör det möjligt för fler människor att delta och vara delaktiga i demokratiska beslutsprocesser.

Under våren 2021 genomförs konferenserna digitalt.