Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Vetenskapsrådet får uppdrag gällande forskningssatsning om långtidscovid

Publicerad

Många patienter, däribland barn, rapporteras ha symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Behoven av ny kunskap är stora och regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts till forskning om långtidscovid. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Nu får Vetenskapsrådet i uppdrag att förbereda finansiering av forskningen.

Regeringen vill bidra till att den covid-19-relaterade kunskapen ökar och Sverige bedöms ha goda förutsättningar att bedriva den här typen av studier. Det är angeläget att ytterligare stärka möjligheterna till forskning inom området och Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att förbereda för att betala ut 50 miljoner kronor till forskning om långtidscovid.

Den föreslagna satsningen kompletterar de mer långsiktiga, breda satsningarna på virus och pandemier som presenteras i årets forsknings- och innovationsproposition.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.