Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Vissa ändringar i inreseförbuden från Storbritannien, Norge och Danmark

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om vissa ändringar i inreseförbuden till Sverige från Storbritannien, Norge och Danmark. Bland annat undantas personer som ska få viss vård i Sverige från inreseförbudet.

Regeringen har genom tidigare beslut infört ett tillfälligt förbud mot att resa till Sverige från Storbritannien, Danmark eller Norge. Syftet med de kraftfulla åtgärderna är att försöka förhindra ytterligare spridning av coronaviruset och dess nya varianter, så att färre människor insjuknar.

Inreseförbudet innehåller vissa undantag, bland annat för personer som bor eller arbetar i Sverige. Dagens beslut innebär att regeringen breddar ett redan befintligt undantag för resor mellan Bornholm och en annan del av Danmark. Dessutom görs ett undantag för försvarssamarbete och det tydliggörs också att det finns undantag för både personer som har humanitära skäl och för rennäringen. Undantag införs också för personer som ska få viss vård här och för föräldrar som ska träffa sina barn i Sverige.

Nya EU-rekommendationer väntas också inom kort, vilket kan komma att föranleda förändringar i nuvarande regler.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari. Inreseförbudet gäller till och med den 14 februari.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.