Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Syftet är att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset som har upptäckts i flera länder.

Den 29 januari tog regeringen emot en hemställan från Folkhälso­myndigheten som efterfrågade ett beslut av regeringen om att utländska med­borgare måste uppvisa ett negativt covid-19-test för pågående infektion för att tillåtas resa in i Sverige, med de undantag som regeringen beslutar om. Bak­grunden är att nya varianter av corona­viruset har upptäckts den senaste tiden och att det i nuläget är svårt att fullt ut bedöma vilka länder som har en stor förekomst av virus­varianterna.

Regeringen skickade ut hem­ställan på blixt­remiss till Polis­myndigheten, Kust­bevakningen och Migrations­verket. Samtidigt har EU kommit med nya rekom­mendationer om rese­restriktioner med anledning av covid-19.

Efter ett mycket intensivt arbete har regeringen i dag fattat beslut om ett generellt inrese­förbud för utländska med­borgare som inte kan visa upp ett negativt covid-19-test vid ankomsten till Sverige. Testet får som huvud­regel vara max 48 timmar gammalt. Utländska medborgare som är 18 år eller äldre omfattas av testkravet, med undantag för vissa kategorier av rese­närer som ska göra att reglerna inte träffar fel.

Regleringen skiljer sig åt beroende på om man reser från tredje land eller från ett EU- eller Schengen­land. Dessutom finns det särskilda regler för resor från Danmark, Norge och Storbritannien. Men gemen­samt är att det finns undantag från test­kravet för bland annat personer under 18 år, personer som bor i Sverige och personal inom transport­sektorn.

– Dagens beslut är viktigt för att minska inflödet av de nya vari­anter av viruset som upptäckts i flera länder. Enligt Folk­hälso­myndigheten finns det en stor osäker­het kring de nya varian­terna, och även om det nu finns en viss sprid­ning i Sverige är det viktigt att vi tar detta steg. Det kommer att minska risken för att vi får in ytter­ligare spridning, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Förordningarna träder i kraft den 6 februari, det vill säga natten mellan fredag och lördag, och gäller till och med den 31 mars.

Dagens beslut påverkar inte giltig­hets­tiden för det tillfälliga inrese­förbudet till EU via Sverige, som fort­farande gäller till och med den 31 mars.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.