Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Den statliga bolagsportföljen påverkad av pandemin

Publicerad

Omsättningen för den statliga bolagsportföljen minskade med 2,3 procent under perioden januari–december 2020. Det visar den rapport som publiceras idag. Resultatet efter skatt har också minskat och uppgår till 28,8 miljarder kronor. Utdelningarna för verksamhetsåret 2020 förväntas uppgå till cirka 21,5 miljarder kronor.

Ladda ner:

Nettoomsättningen för bolagen med statligt ägande minskade med 2,3 procent under perioden januari–december 2020 och uppgick till 362,9 miljarder kronor. Bland annat noterades en påtaglig minskning av Swedavias omsättning, med 60 procent eller 3,7 miljarder kronor, främst till följd av kraftigt minskad flygtrafik från mitten av mars 2020 på grund av covid-19-pandemin och därigenom väsentligt lägre passagerarvolymer.

Återhämtning under andra halvåret

Det underliggande resultatet i den statliga bolagsportföljen återhämtade sig under det andra halvåret, efter en större nedgång under det första halvåret i samband med utbrottet av pandemin. Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 28,8 (46,6) miljarder kronor. Resultatförsämringen förklaras framför allt av minskat resultat i Telia Company och Vattenfall. För verksamhetsåret 2020 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till 21,5 miljarder kronor.

– År 2020 blev ett mycket annorlunda år för den statliga bolagsportföljen, liksom för privatägda bolag. Den pågående pandemin har kommit att påverka alla men på olika sätt. Läget är fortsatt ansträngt för vissa bolag med statligt ägande men jag är glad att vi, efter ett tufft första halvår, kunde urskilja en normalisering i portföljen under det andra halvåret. Det är också positivt att utdelningarna till statskassan trots dessa speciella tider uppgår till drygt 21 miljarder kronor, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Resultaten i korthet:

  • Omsättningen minskade med 2,3 procent och uppgick till 362,9 (371,4) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt minskade och uppgick till 28,8 (46,6) miljarder kronor. Resultatförsämringen förklaras framför allt av minskat resultat i Telia Company och Vattenfall.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,1 (12,6) procent.
  • Bruttoinvesteringarna minskade med 8,6 procent och uppgick till 45,7 (50,0) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade med 12,3 procent till 57,7 miljarder kronor.
  • För verksamhetsåret 2020 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till cirka 21,5 (18,7) miljarder kronor.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Rapport för bolag med statligt ägande januari–december 2020