Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen inleder arbetet med att ta fram en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Etiopien

Publicerad

Regeringen har idag gett Sida i uppdrag att ta fram underlag för en strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien för perioden 2022 till 2026. Viktiga utgångspunkter för det framtida utvecklingssamarbetet är möjligheten att bidra till demokrati, fred, hållbarhet och ekonomiska reformer. Avsikten är att en ny strategi ska beslutas av regeringen mot slutet av året.

Etiopien är ett av världens fattigaste länder och med en skyhög arbetslöshet bland landets unga befolkning. Klimatförändringar, naturkatastrofer, motsättningar och konflikt har medfört en svår humanitär situation för landets befolkning, inklusive landets många flyktingar. Konflikten i delstaten Tigray har orsakat omfattande lidande och förödelse och fördjupat spänningarna i landet. Den demokratiska och ekonomiska reformprocess som inleddes 2018 står inför stora utmaningar.

Regeringens uppdrag till Sida anger att utvecklingssamarbetet ska stödja fortsatta ekonomiska och demokratiska reformer, mänskliga rättigheter och fredliga och inkluderande samhällen. Viktiga utgångspunkter för det framtida utvecklingssamarbetet är även förbättrad miljö, minskad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar. I uppdraget till Sida ingår även att resonera kring hur det svenska biståndet kan bidra till att stärka landets motståndskraft mot kriser med koppling till både miljö och klimat, fredliga samhällen och försörjningsmöjligheter.

Den fortsatta utvecklingen i Etiopien, inklusive landets nationella val i juni, kommer att vara avgörande för förutsättningarna för reformagendan och för hur Sveriges framtida bistånd utformas.

- Vi djupt oroade över situationen i Etiopien med de ökande spänningarna. Det är angeläget att Sverige engagerar sig för att bidra till en fredlig och demokratisk utveckling i Etiopien och för att stärka landets förmåga att hantera centrala utmaningar som klimatförändringar och ungdomars arbetslöshet, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund