Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Publicerad

(Ny version) Regeringen vill införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor i syfte att stärka kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet.

– Det måste bli tydligare hur viktiga undersköterskorna är för kvaliteten i äldreomsorgen och sjukvården. Den här reformen innebär ett större fokus på den kunskap och kompetens som en undersköterska besitter, och som vi alla vet är kärnan i det som skapar kvalitet och patientsäkerhet, säger socialminister Lena Hallengren.

Undersköterskor är verksamma inom såväl kommunalt finansierad vård och omsorg som regionfinansierad hälso- och sjukvård. En majoritet av undersköterskorna i kommunerna arbetar inom äldreomsorgen. Yrkesgruppen arbetar ofta allra närmast brukaren eller patienten, och den kompetens som undersköterskor besitter spelar därför stor roll för verksamheternas kvalitet och för patientsäkerheten.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet. Detta ska gälla på hälso- och sjukvårdens område samt i verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den som saknar ett sådant bevis ska inte heller få använda en titel som kan förväxlas med yrkestiteln undersköterska. Grunden för att få en skyddad yrkestitel ska vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller utbildning som ger motsvarande kompetens, exempelvis undersköterskeutbildning från folkhögskola eller komvux.

De föreslagna övergångsbestämmelserna innebär att de personer som den 1 juli 2023 har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska får fortsätta att använda titeln under 10 år. Därefter behöver de ha ansökt om och beviljats ett bevis för att fortsatt få använda yrkestiteln.

Under samma tidsperiod ska även bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska kunna ges till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan, eller kommunal vuxenutbildning enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Rättelse 4 mars

I föregående version av pressmeddelandet fanns ett annat citat från socialministern. Meningen i andra stycket efter citatet, gällande vad som utgör grund för skyddad yrkestitel, har därutöver ändrats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter