Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mediernas förutsättningar att granska hanteringen av pandemin kartläggs

Publicerad

Justitiedepartementet har i dag fattat beslut om att ge en utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för medier och allmänhet att granska statens och kommunernas hantering av covid-19-pandemin.

En förutsättning för mediernas granskning av det offentliga Sverige är att offentlighetsprincipen och meddelarskyddet fungerar. Syftet med utredningen är att kartlägga hur staten och kommunerna har förhållit sig till dessa rättigheter under covid-19-pandemin.

– Mediernas och allmänhetens möjlighet till granskning med stöd av offentlighetsprincipen är ett av fundamenten i vår demokrati. Det är särskilt viktigt i en kris. Av tidigare kriser har vi kunnat se att mediernas granskning av hur regering och myndigheter agerat är avgörande för de lärdomar som kan dras inför framtiden, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredaren ska också kartlägga och analysera i vilken mån sekretessregler på ett oproportionerligt sätt har begränsat möjligheterna till granskning av hanteringen av covid-19-pandemin.

Utredare blir Peder Liljeqvist, lagman vid Kammarrätten i Stockholm.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh