Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Förutsättningarna att övervaka covid-19 i avloppsvatten utreds

Publicerad

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att, i samråd med Folkhälsomyndigheten, utreda förutsättningarna för systematisk övervakning av virusspridning via avloppsvatten.

Uppdraget innebär att Naturvårdsverket ska undersöka förutsättningarna för att påbörja övervakning av covid-19 i avloppsvatten. Sverige har idag inte denna typ av systematiserad övervakning av avloppsvatten, därför behöver det utredas som ett första steg. Analys av avloppsvatten kan bidra till en bredare bild av smittspridningen i landet och kan även användas vid eventuellt framtida pandemier.

– Det är viktigt nu under coronapandemin, men också då vi vet att vi riskerar fler pandemier längre fram att vi står förberedda och har flera sätt att spåra smittan på. Det här kan vara ett komplement till annan testning och provtagning för att identifiera varningssignaler om förändrad smittspridning, säger miljö- och klimatminister Per Bolund

Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket är i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation om en gemensam ansats för att systematiskt övervaka covid-19.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil +46730779469
e-post till Josefin Sasse
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 24 75
e-post till Victor Thomsen