Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringsuppdrag om en nationell stödlinje för personer med psykisk ohälsa

Publicerad

Folkhälsomyndigheten får ett uppdrag gällande en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa eller suicidalitet samt anhöriga och närstående. En nationell stödlinje ska erbjuda ett professionellt och anonymt samtalsstöd via till exempel telefon eller chatt.

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folksjukdomar och regeringen har fortsatt satsningen för att minska och förebygga psykisk ohälsa under den pågående covid-19-pandemin. En nationell stödlinje för personer med psykisk ohälsa eller suicidalitet kan bli en del i det arbetet eftersom den förväntas bidra till ökad tillgång till stödåtgärder och sänka trösklarna för den som behöver hjälp, oavsett om det handlar om att bistå med råd eller ge krisstöd vid akuta händelser. En stödlinje ska fungera som ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård och det stöd som erbjuds via civilsamhällets stödlinjer.

Uppdraget till Folkhälsomyndigheteten kommer att utgöra beslutsunderlag för regeringen i bedömningen om en nationell stödlinje ska införas. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2021. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 januari 2022.

Regeringen har även beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela ytterligare 15 miljoner kronor till det civila samhällets organisationer för att stärka och utveckla deras arbete med psykisk hälsa och suicidprevention. För 2021 fördelas totalt cirka 80 miljoner kronor för ändamålet. Tillskottet är en del av regeringens arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19.

Regeringsuppdragen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström