Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Beslut om fördelning av kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Publicerad

Regeringen har beslutat om hur de sedan tidigare aviserade kris- och stimulansstöden om 750 miljoner kronor till kulturområdet ska fördelas. Huvuddelen av medlen kommer liksom tidigare att fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Sveriges författarfond, Svenska Filminstitutet och Sametinget. Därutöver kommer medel avsättas till de så kallade Scenkonstallianserna och Centrumbildningarna, samt till regionala kulturverksamheter.
Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021, som beslutades av riksdagen den 23 juni.

Regeringen har beslutat om följande fördelning:

458 mnkr fördelas av Statens kulturråd.
124 mnkr fördelas av Svenska Filminstitutet.
92 mnkr fördelas av Konstnärsnämnden.
18 mnkr fördelas av Författarfonden.
3 mnkr fördelas av Sametinget till samisk kultur.
15 mnkr avsätts till centrumbildningar som samlar de fria professionella kulturutövarna i Sverige.
17 mnkr avsätts till Scenkonstallianserna; Dansalliansen, Musikalliansen och Teateralliansen
23 mnkr går till bidrag till regional kulturverksamhet och fördelas i huvudsak via kultursamverkansmodellen.  

Stödet har tidigare aviserats här: Kris- och stimulansstöd till kulturområdet - Regeringen.se

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.