Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att implementera ett system för att motverka narkotikarelaterade dödsfall

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att implementera ett nationellt varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfall. Syftet med uppdraget är främst att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall. Varningssystemet kan användas för att förebygga dödsfall, men även vara ett stöd i ett generellt hälsofrämjande arbete.

Regeringen ser allvarligt på de dödsfall som sker till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning. Dödsfallen drabbar ofta utsatta personer och innebär också lidande för anhöriga och närstående. Regeringen vill skapa ett tydligt fokus och kraftsamling i samhället för att minska dessa dödsfall.

Med anledning av det ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att implementera ett nationellt varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfall. Varningssystemet syftar till att tidigt kunna upptäcka substanser eller förändrade mönster i narkotikaanvändning som kan orsaka plötslig ökning av antalet dödsfall. Genom varningssystemet kan olika aktörer, såsom myndigheter, kommuner och regioner, utbyta kunskap och dela relevant information med varandra i ett tidigt skede för att minska antalet dödsfall. Målet med varningssystemet är att brukare i förlängningen också ska kunna nås av viktig information som behövs för att minimera risker.

Regeringen har tidigare gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att etablera ett varningssystem för att motverka narkotikarelaterade dödsfall. Nu kommer det nationella varningssystemet att implementeras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet, Socialdepartementet, senast den 31 januari 2022.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.