Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nyinrättad delegation ska ge statligt bidrag till kommuner och regioner för ekonomi i balans

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om ett tillfälligt statsbidrag för kommuner och regioner. Bidraget ska hanteras av den nyinrättade Delegationen för kommunal ekonomi i balans och syftar till att stödja kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi.

Det tillfälliga statsbidraget ger vissa kommuner och regioner möjlighet att ansöka om stöd. De som är berättigade att söka är kommuner och regioner som år 2020 hade en negativ soliditet, det vill säga att skulderna var större än tillgångarna. Sökande med störst behov och hög skattesats ska prioriteras. En nyinrättad delegation, Delegationen för kommunal ekonomi i balans, ska pröva de ansökningar som lämnas in. Delegationen kommer finnas som ett särskilt beslutsorgan inom Kammarkollegiet.

- Med det här stödet vill vi uppmärksamma de kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än andra. Kommuner och regioner ska inte behöva övervältra kostnader på våra barn och barnbarn. De kommuner och regioner som har en särskilt svag ekonomi behöver vidta åtgärder för att stärka ekonomin. Detta är ett stöd för hjälp-till-självhjälp, säger civilminister Lena Micko. 

Ordförande i delegationen är Clas Olsson. De övriga ledamöterna är Nils-Eric Gustavsson, som bland annat har varit ekonomidirektör i Region Västmanland, samt Anneli Lagebro Revisionsdirektör i Region Stockholm, Martin Olauzon enhetschef på Tillväxtverket och forsknings- och utbildningschefen vid Kommuninvest Emelie Värja.

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.