Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen påskyndar arbetet med Norrbotniabanan

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan.

Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning som bidrar till regeringens mål om högre sysselsättning och minskad klimat- och miljöpåverkan. Planering och byggande av sträckan Umeå–Skellefteå pågår och nu uppdrar regeringen till Trafikverket att påbörja planläggningsarbetet för den återstående delsträckan Skellefteå–Luleå.

Regeringen gav i juni i år Trafikverket i uppdrag att presentera ett förslag till en ny nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. I uppdraget anges att de etapper av Norrbotniabanan som ingår i nu gällande plan (Umeå–Dåva, och (Umeå) Dåva–Skellefteå) ska genomföras samt att utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden.

Presskontakt

Samuel Guron
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-232 46 74
e-post till Samuel Guron

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.