Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Prognos för vaccination mot covid-19

Publicerad

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos som kommer var fjortonde dag är bedömningen fortsatt att alla vuxna har erbjudits minst en dos vaccin senast den 19 september 2021. Prognosen bedöms vara så pass stabil att prognosdatumet hädanefter inte kommer att justeras.

Målsättningen är att alla personer som bor i Sverige och som är 18 år och äldre, samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning anses bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19. Därefter ska en andra dos ges enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Den 24 juni justerade Folkhälsomyndigheten prognosen för när alla vuxna ska ha erbjudits minst en dos vaccin till den 19 september 2021. Den prognosen ligger fast, och bedöms utifrån bland annat vaccintillgång vara så pass stabil att prognosdatumet inte kommer att behöva justeras ytterligare. Folkhälsomyndigheten lämnar därför nu sin slutliga rapportering avseende när målsättningen för vaccination mot covid-19 kan uppnås.

Bakgrund

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade den 1 april en ändringsöverenskommelse avseende vaccination mot covid-19. Överenskommelsen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten var fjortonde dag, för parternas räkning, tar fram en uppdaterad prognos för när leveranserna medger att alla i målgruppen kan ha erbjudits minst en dos vaccin. Prognosen baseras på läkemedelsbolagens aviserade leveranser och stäms av med SKR och Socialdepartementet innan den fastställs och publiceras.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter