Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mats Svegfors får uppdraget att utreda press- och mediestödet

Publicerad

Regeringskansliet har gett Mats Svegfors i uppdrag att bistå med att föreslå hur stödet till nyhetsmedier kan förbättras genom att anpassa press- och mediestödsystemet till det moderna medielandskapet.

Utvecklingen och de snabba förändringarna på mediemarknaden har ändrat förutsättningarna och användningen av press- och mediestöd. Dagens press- och mediestöd är godkänt av EU-kommissionen till och med år 2023 i enlighet med EU:s statsstödsregler. Mats Svegfors fått i uppdrag att utreda förändringar av press- och mediestödet som ska kunna notifieras och träda i kraft senast den 1 januari 2024.

– Det är viktigt med ett långsiktigt hållbart mediestöd som bidrar till bra villkor och ger förutsättningar för oberoende och lokalt förankrad nyhetsförmedling i hela landet. Jag är glad att Mats Svegfors kommer att leda arbetet med att ta fram förslag som har brett politiskt stöd, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

I uppdraget ingår att utvärdera befintliga stödformer och lämna förslag till hur stödet kan förbättras. Utredaren ska också föreslå hur en övergång till ett förändrat system ska genomföras och vilka kriterier som ska ligga till grund för fördelning av stöd. Utredaren kommer att ha en nära dialog med branschens aktörer och förändringarna som föreslås ska ha bred politisk förankring. Uppdraget redovisas senast den 1 juni 2022.

Mats Svegfors har tidigare varit landshövding i Västmanlands län. Han är även en erfaren utredare och publicist med bred kännedom om mediebranschen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.