Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Bolund leder finansieringssamtal under FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow

Publicerad

Idag inleds den andra veckan av FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow. Under den andra veckan inleds mötets högnivådel med förhandlingar på ministernivå. Då ska länderna bland annat förhandla om de sista delarna av Parisavtalets regelbok. Stort fokus kommer också ligga på behovet av ökad ambition i det globala klimatarbetet.

− Vi befinner oss redan mitt i en klimatkris och nu behöver världens länder samlas för att vända utvecklingen och snabbt minska utsläppen. Resultatet från klimatförhandlingarna behöver peka ut en väg mot ökade ambitioner och skärpta klimatmål, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Utfallet av COP26 kommer också bedömas utifrån huruvida de utvecklade länderna lyckas uppfylla målet om att mobilisera 100 miljarder dollar i klimatfinansiering per år 2020–2025. Pengarna ska gå till att möjliggöra utvecklingsländernas klimatomställning. Det brittiska ordförandeskapet har gett Per Bolund i uppdrag att under måndagen leda en ministerdialog om klimatfinansiering. Dialogens leds tillsammans med Egypten och utgångspunkten är de rapporter om framåtblickande klimatfinansiering som givarländerna inbjudits att presentera i enlighet med Parisavtalets artikel 9.5. Det är första gången som denna typ av dialog äger rum inom ramen för Parisavtalet.

− Jag är glad över förtroendet att få leda samtalet om klimatfinansiering och ser fram emot att vi tillsammans ska hitta en väg framåt. Frågan om finansiering är en nyckel i hur väl vi kommer kunna tackla klimatkrisen, löser vi klimatfinansieringen kommer vi ha goda förutsättningar att ta större steg framåt, säger Per Bolund. 

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.