Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ytterligare steg för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

Regeringen bedriver sedan tidigare ett omfattande arbete för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck men ytterligare steg behöver tas. En utredare har därför fått i uppdrag att föreslå vilka åtgärder som behövs för att motverka att flickor och kvinnor utsätts för kontroller av sin sexualitet.

Inom såväl hälso- och sjukvården som i den privata sfären förekommer det att flickor eller kvinnor utsätts för så kallade oskuldskontroller och att oskuldsintyg utfärdas. Det finns dessutom kliniker som erbjuder hymenoperationer, ett kirurgiskt ingrepp i underlivet som ska bidra till att en blödning uppstår vid samlag. Motivet är inte medicinskt utan ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck som syftar till att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet.

– Varje flicka och kvinna ska ha rätt att bestämma över sin kropp, sitt liv och sin sexualitet. Att denna typ av kontrollerande handlingar av deras sexualitet förekommer är oacceptabelt, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson.

Regeringen har därför gett en utredare i uppdrag att se över hur skyddet mot denna typ av otillbörliga kontroller av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas. Utredaren ska även föreslå vilka förändringar i lagstiftningen som bör göras med anledning av detta.

I uppdraget ingår också att se över om underlåtenhet att anmäla eller på annat sätt avslöja äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott ska kriminaliseras.

Till utredare utses rådmannen Maria Hölcke. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00