Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i inreseförbuden till Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att göra ändringar i inreseförbuden till Sverige. Ändringarna innebär att alla resenärer inom EU/EES omfattas av samma krav vid inresa till Sverige. Skälen till beslutet är den ökande smittspridningen och en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Listan över länder med godkända vaccinationsintyg justeras också. Ändringarna träder i kraft den 21 december.

Krav på covidintyg för resande från alla länder i EU/EES

Sverige befinner sig just nu i ett försämrat läge där smittspridningen ökar och sjukvården signalerar en ökad och bekymrande belastning. Folkhälsomyndigheten har kommit in med en hemställan om att införa krav på covidintyg vid inresa från alla länder i EU/EES. Regeringen har därför fattat beslut i enlighet med hemställan. Beslutet genomförs så snabbt som det är praktiskt möjligt, det vill säga tisdag den 21 december.

För att resa till Sverige från alla länder i EU/EES, även Norden, måste man från och med den 21 december kunna visa upp EU:s digitala covidintyg eller motsvarande intyg att man antingen har vaccinerats mot covid-19, testat negativt inom 72 timmar före ankomsten, eller har tillfrisknat från covid-19 inom 6 månader. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

Undantag för fullvaccinerade resenärer från Förenade arabemiraten, Kap Verde och Libanon

Regeringen har i dag beslutat att personer som kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i Förenade arabemiraten, Kap Verde och Libanon är undantagna från inreseförbudet och testkravet vid resa till Sverige.

Enligt beslut av EU-kommissionen betraktas vaccinationsintyg utfärdade i dessa länder som likvärdiga med EU:s digitala vaccinationsintyg, vilket innebär att intygen kan kontrolleras och verifieras på samma sätt och i samma tekniska system som EU:s digitala covidintyg. Ändringarna gäller från och med den 21 december.

För mer information om hur förordningarna om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats. Se länkar här intill.