Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Avtal har ingåtts för att förbättra möjligheterna att utreda allvarliga brott begångna av IS och andra aktörer i Syrienkonflikten

Publicerad

För att underlätta svenska brottsbekämpande myndigheters arbete med att utreda IS-terroristers brott, har regeringen i dag ingått ett samarbetsavtal med FN:s bevisinsamlingsmekanism IIIM.

Ladda ner:

IS-anhängare och andra aktörer har lämnat efter sig stora mängder med bevisning i Syrien, någonting som FN:s bevisinsamlingsmekanism IIIM* har till uppgift att samla in, katalogisera och bevara. Denna bevisning kan sedan delas med nationella myndigheter som kan använda bevisningen i nationella rättegångar som rör brott som har begåtts av IS-anhängare, den syriska regimen eller andra aktörer i Syrienkonflikten.

Avtalet som Sverige i dag har ingått med IIIM handlar om att förbättra och förenkla för de svenska brottsbekämpande myndigheterna att samarbeta med och få del av den bevisning som IIIM samlar in.

– De som deltog i IS fruktansvärda brott ska så långt som möjligt lagföras och deras brottsoffer har rätt till upprättelse. IIIM är en viktig aktör i detta och jag är därför glad att vi idag har kunnat ingå det här avtalet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Avtalet innebär att svenska brottsbekämpande myndigheter enklare kan få del av all bevisning som IIIM samlar in. Avtalet handlar också om att sven­ska myndigheter, när sådan möjlighet följer av svensk lagstiftning, kan över­lämna uppgifter till IIIM som de har samlat in.

I och med avtalet har Polis­myn­digheten och Åklagarmyndigheten utsetts som nationella kontakt­punkter för sam­arbetet i Sverige.

Avtalet har idag undertecknats i Genève av den svenska FN-ambassadören, Anna Jardfelt, eftersom justitie- och inrikesminister Morgan Johansson inte kunde delta fysiskt på plats med anledning av pandemin.

 

* IIIM, International, Impartial and Independent Mechanism

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh