Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lagrådsremiss om ett bättre premiepensionssystem

Publicerad

Sveriges pensionssparare behöver en tryggare pension, och nu tas nästa steg i reformeringen av pensionssystemet utifrån pensionsöverenskommelsen 2017. I en lagrådsremiss presenterar regeringen flera reformer för att skapa tryggare och bättre pensioner för alla.

– Nu återtar vi den demokratiska kontrollen över pensionerna och den svenska välfärden. Med ett upphandlat fondtorg säkerställer vi ett pensionssparande av hög kvalitet som ger tryggare pensioner, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det ska finnas en stor bredd av fonder att välja mellan, som ger pensionsspararna en reell valfrihet, men det offentliga ska ta ansvar för att de fonder som upphandlas är kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet. I lagrådsremissen föreslår därför regeringen att en särskild myndighet, Fondtorgsnämnden, ska inrättas som ska ha i uppgift att förvalta fondtorget. I det ingår att upphandla fonder och löpande granska de fonder och fondförvaltare som agerar på fondtorget. Pensionsmyndigheten ska vara Fondtorgsnämndens värdmyndighet.

Det ska också bli lättare att göra övervägda val om hur en sparares premiepensionsmedel ska förvaltas. Utgångspunkten ska vara att spararnas medel förvaltas i förvalet. De som vill ska kunna välja mellan upphandlade fonder på fondtorget eller fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017 samt den preciserade överenskommelsen från den 17 februari 2021. Förslagen bygger även på betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44).

Regeringen kommer att besluta om lagrådsremissen den 22 december. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz