Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark vill prioritera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

Det senaste året har regeringen tagit flera viktiga steg för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck är en av arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmarks viktigaste prioriteringar.

– Den 21 januari uppmärksammas Fadimedagen i Sverige till minne av Fadime Sahindal som mördades av sin far i hederns namn för 20 år sedan. Fadimedagen utgör en påminnelse om vikten av ett kontinuerligt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är oerhört viktigt för mig som jämställdhetsminister, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Under förra mandatperioden tog regeringen fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Som en del av strategin presenterade regeringen i december 2021 ett kraftfullt åtgärdsprogram som gäller fram till 2023 med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

I åtgärdsprogrammet slås fast att området hedersrelaterat våld och förtryck kommer fortsätta att vara högt prioriterat för regeringen.

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män och hbtqi-personer, begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket måste upphöra.

Eva Nordmark presenterar även sina andra prioriteringar som ny jämställdhetsminister.

– Grunden för ett jämställt samhälle är en jämställd arbetsmarknad. Genom eget arbete och egen försörjning kommer frihet, gemenskap och utveckling. Ekonomin ska aldrig vara ett hinder för att lämna en våldsam relation, säger Eva Nordmark.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein