Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern inviger Sveriges första proteinfabrik

Publicerad

Onsdag den 19 januari inviger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg Sveriges första proteinfabrik. Proteinfabriken i Bjuv ska erbjuda helsvenska proteiner från baljväxter som vuxit, förädlats och packats i Sverige. Anläggningen är ett viktigt bidrag till en ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion i linje med regeringens livsmedelsstrategi.

Det finns en stor efterfrågan på svenskproducerade och växtbaserade produkter, både nationellt och på exportmarknaden. Här har Sverige en stor möjlighet att ta en unik position.

– Vi ska bygga ett hållbart samhälle, vilket kräver ett hållbart livsmedelssystem. Forskning och innovation lägger grunden för Sveriges hållbara omställning. Proteinfabriken i Bjuv är ytterligare ett exempel på den spännande utvecklingen inom det svenska livsmedelssystemets forsknings- och innovationslandskap, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Livsmedelsstrategin presenterades 2017 och regeringen har lanserat en handlingsplan i tre delar, där flertalet av satsningarna löper till 2025.

I samband med invigningen deltar landsbygdsministern i ett panelsamtal tillsammans med representanter för bland annat forskning, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel och primärproduktion.

– En ökad försörjning av svenskproducerade växtproteiner ligger helt rätt i tiden. Ett hållbart livsmedelssystem bidrar till att vi kan öka svensk livsmedelsproduktion och fortsätta exportera livsmedel av hög kvalitet, säger landsbygdsministern.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.