Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

SKR beviljas 25 miljoner för att utveckla kvinnofridsarbetet och stärka arbetet med jämställdhetsintegrering

Publicerad

Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) medel för att utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och att stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering. SKR beviljas 25 miljoner kronor som ska användas under 2022.

SKR har ansökt om medel för att bland annat utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och att stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering. SKR:s ansökan avser 2022 men satsningen pågår fram till 2023.

- Att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en högt prioriterad fråga för regeringen. Det är angeläget att utveckla arbetet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och förskola och skola i syfte att förebygga och tidigt upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen senast den 27 februari 2023.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein

Tidigare samarbete mellan regeringen och SKR kring jämställdhet

Regeringen har sedan 2008 gett stöd till SKR:s jämställdhetsarbete i syfte att stärka medlemmarnas arbete med jämställdhet och att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Följande överenskommelser och projekt mellan SKR och regeringen har pågått inom jämställdhetspolitiken sedan 2008: Program för hållbar jämställdhet (2008–2013), Modellkommuner (2015–2020), Maskulinitet och jämställdhet (2015–2017), Stärkt jämställdhets- och kvinnofridsarbete på lokal och regional nivå (2018–2020).