Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Återkrav från myndigheter ska verkställas snabbare

Publicerad

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen ändringar i utsökningsbalken för att fler myndighetsbeslut om återkrav, till exempel från Försäkringskassan, ska kunna verkställas på ett mer effektivt sätt.

Förslaget innebär att förvaltningsmyndigheters beslut om återkrav och annan betalningsskyldighet ska kunna verkställas direkt. Myndigheterna kommer då att kunna vända sig direkt till Kronofogden för utmätning utan att först ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning vid allmän domstol.

– Våra myndigheter måste kunna kräva in betalningar på ett snabbt och enkelt sätt. Det kan till exempel handla om återkrav av ersättning från Försäkringskassan som mottagaren inte haft rätt till, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår dessutom att ett barns ansökan om verkställighet av ett utdömt skadestånd på grund av brott ska få göras av endast en vårdnadshavare, om den andre vårdnadshavaren är den som är skadeståndsskyldig eller om det finns särskilda skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022. För Centrala studiestödsnämnden föreslås de nya reglerna tillämpas på beslut som meddelas efter den 31 augusti 2025.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren