Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ledamöterna i Skogsstyrelsens styrelse utsedda

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om sammansättning av styrelsen för Skogsstyrelsen för de nästkommande tre åren. Ledamöterna förordnas från och med den 1 juni 2022 till och med den 31 oktober 2025.

– Det är en mycket kompetent samling kvinnor och män som nu har i uppdrag att lotsa Skogsstyrelsen mot framtida utmaningar. Jag har höga förväntningar på att de ska verka för en god ledning och styrning av myndigheten, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Följande personer har utsetts att vara ledamöter i styrelsen för Skogsstyrelsen från och med den 1 juni i år:

Eva Håkansson Fröjelin, senior konsult och tidigare generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten
Lisa Sennerby Forsse, tidigare rektor för Sveriges lantbruksuniversitet
Mats Wiberg, rättschef vid Statens Fastighetsverk
Erik Fahlbeck, senior rådgivare och tidigare vice rektor för Sveriges lantbruksuniversitet
Per Simonsson, konsult i naturvård
Lotta Möller, moderator och skribent inom förvaltning av naturresurser

Regeringen utser även Ingrid Petersson, nuvarande generaldirektör för Formas, att vara ledamot i styrelsen från och med den 1 september 2022 till och med den 31 oktober 2025.

I styrelsen ingår även Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen. Till ordförande har regeringen utsett Mats Wiberg.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney