Pressmeddelande från Socialdepartementet

Satsning på pilotprojekt inom precisionsmedicin för lungcancer

Publicerad

Regeringen beslutar att utvidga pågående pilotprojekt inom precisionsmedicin för barncancer samt bröst- och äggstockscancer till att även omfatta karaktärisering av avancerad lungcancer. Arbetet ska ske inom projektet Genomic Medicine Sweden (GMS).

– Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland personer som är under 80 år. Regeringen vill bidra till den snabba och kraftfulla utvecklingen inom precisionsmedicin för att alla Sveriges invånare ska få tillgång till mer precis diagnostik och individanpassad vård. Sverige ska ha en cancervård i världsklass, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen beslutade i december 2021 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut 16,5 miljoner kronor till Region Skåne för att genomföra piloter inom nationell implementering av geneterisk och molekylär diagnostik i kliniska praxis, inom ramen för projektet GMS. I februari 2022 beslutade regeringen att uppdra åt Socialstyrelsen att betala ut ytterligare 15 750 000 kronor som stöd för arbetet med piloterna under 2022. Det arbete som regeringen i dessa två beslut tillfört medel till har avsett barncancer samt bröst- och äggstockscancer. Nu beslutar regeringen att bevilja ytterligare sex miljoner kronor för att utvidga piloterna till att också omfatta lungcancer.

Medlen ska användas till personalresurser, projektledning och kostnader för analyser för de olika steg som krävs för klinisk vidareutveckling av genpanelbaserad diagnostik vid lungcancer.

Region Skåne ska lämna en redovisning av resultatet av arbetet under 2022 till Socialdepartementet senast den 31 mars 2023.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Precisionsmedicin

Precisionsmedicin, eller individanpassad vård, är ett relativt nytt begrepp som blir allt viktigare inom sjukvården. Precisionsmedicin omfattar diagnostik, behandling och uppföljning som gör det möjligt att ge patienter vård som anpassats efter individuella förutsättningar. Satsningen inom precisionsmedicin är en del av regeringens life science-strategi. Ett av målen i strategin är att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att implementera individanpassad diagnostik och behandling i hälso- och sjukvården. Regeringens life science-strategi publicerades 2019.

Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) är ett samarbetsprojekt mellan regioner med universitetssjukvård och universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. GMS samordnar införandet av precisionsmedicin i Sverige.