Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen beslutar om förslag till ändringar i regleringen för Sjunde AP-fonden

Publicerad

Regeringen beslutar i dag om en proposition med förslag om ändringar i regleringen för Sjunde AP-fondens fondförvaltning. Förslagen innebär bland annat att fonden får nya placeringsregler och att ett hållbarhetsmål införs.

Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionen åt personer som inte aktivt valt fonder själva. Med regeringens förslag blir målet för Sjunde AP-fondens förvaltning att tillhandahålla ett pensions­sparande av hög kvalitet som ger en trygg pension. Detta innebär att pensions­kapitalet ska ge en avkastning som är högre än förändringen av inkomstindex. Allt eftersom spararen blir äldre ska också avkastningsmålet ha en minskad betydelse till förmån för allt mer stabila och förutsägbara utbetalningar.

För att skapa bättre förutsättningar för högre avkastning justeras Sjunde AP-fondens placerings­regler. Fonden ska få möjlighet att investera i illikvida tillgångar, såsom fastigheter.

– Sjunde AP-fonden spelar en viktig roll i premiepensionssystemet. Fondens höga avkastning har höjt pensionen för svenska pensionärer. Nu kommer regeringen med förslag för att Sjunde AP-fonden ska ges bättre förutsättningar att stärka pensionerna, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Sjunde AP-fonden får också ett hållbarhetsmål som innebär att förvaltningen ska ske på ett föredömligt sätt. Ett sådant hållbarhetsmål gäller redan sedan tidigare för Första–Fjärde AP-fonderna och har nyligen införts även för Sjätte AP-fonden.

– Sjunde AP-fondens nya hållbarhetsmål bidrar till klimatomställningen. Första – Fjärde AP-fonderna, som redan i dag har motsvarande hållbarhetsmål, har varit föregångare i att kombinera hög avkastning med ansvarsfulla investeringar, säger Max Elger.

I propositionen behandlas också frågor om Finans­inspektionens till­syn över Sjunde AP-fonden och om meddelarfrihet för upp­gifter inom AP-fondernas investeringsverksamhet.

Förslagen i propositionen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg