Pressmeddelande från Justitiedepartementet

OECD studerar utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Publicerad

Regeringen har beslutat att bevilja OECD 90 000 euro till en studie om hur utrikes födda kvinnors föräldraskap kan påverka deras etablering på arbetsmarknaden.

Kvinnor som invandrar som skyddsbehövande möter en rad särskilda integrationsutmaningar jämfört med män som invandrar av samma skäl, bland annat kopplat till sämre hälsa, lägre utbildning och sämre arbetsmarknadsutfall. Tidigare OECD-studier har visat att kvinnor som invandrat och sedan får barn har ett betydligt sämre utfall på arbetsmarknaden än andra kvinnor.

– Att fler utrikesfödda kvinnor kommer i arbete och blir en del av samhället kommer vara en central fråga för mig som arbetsmarknads- och integrationsminister. Fler ska få ett eget jobb och klara egen försörjning i stället för att vara beroende av både man och samhälle. Det behövs mer språk, mer jobb och mer jämställdhet och där kommer även föräldraskapet in, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson med anledning av beslutet.

Studien ligger i linje med Sveriges strategi för OECD-arbetet, med prioritering på relevanta och evidensbaserade rekommendationer om integration som belyser effekter på både kort och lång sikt, samt som fokuserar på eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Studien beräknas vara klar 2023.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand