Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Breddad och utökad satsning på specialpedagogik

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga fortbildningsinsatsen Specialpedagogik för lärande till och med våren 2025. Samtidigt utvidgas satsningen till att även omfatta lärare i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Syftet är att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt även i dessa skolformer.

Behovet av specialpedagogisk kompetens inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning är stort. Därför kommer nu även lärare och annan personal som medverkar i undervisningen i dessa skolformer att kunna delta i fortbildning i specialpedagogik inom ramen för Specialpedagogik för lärande.

– Satsningen innebär att förskollärare och lärare får bättre verktyg för att kunna anpassa och ge stöd i undervisningen. Genom att höja den specialpedagogiska kompetensen generellt kan fler barn och elever få stöd i ett tidigare skede, innan svårigheterna hunnit växa, säger skolminister Lotta Edholm.

Förlängningen av satsningen innebär också att skolhuvudmän ges goda möjligheter att erbjuda fortbildning i specialpedagogik till sina förskollärare och lärare. Precis som tidigare ska huvudmän kunna ansöka om statsbidrag för personal som handleder deltagande förskollärare, lärare och annan personal som medverkar i undervisningen.

Presskontakt

Erik Åslin
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1406874
e-post till Erik Åslin