Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg tar emot förslag på åtgärder för exitprogram för personer som är utsatta för prostitution

Publicerad

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg tar idag emot ett betänkande från regeringens särskilda utredare Anna Skarhed. Hon har haft i uppdrag att lämna förslag på ett exitprogram för vuxna personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål liksom ett program för barn som är utsatta för sexuell exploatering och människohandel. Anna Skarhed har också bedömt hur Sverige lever upp till internationella åtaganden om identifiering, skydd, stöd och återvändande för offer för människohandel.

Ladda ner:

- Jag ser fram emot att läsa betänkandet. Det är oerhört viktigt att vuxna personer som vill lämna prostitution eller som har blivit utsatta för människohandel för sexuella ändamål får det skydd, stöd och hjälp som de behöver och att inga barn utsätts för sexuell exploatering och människohandel, säger Paulina Brandberg.

Utredningen föreslår bland annat individuellt utformade exitprogram och program för barn med tvärprofessionell samordning och en person som följer med genom hela processen. Den föreslår även åtgärder för att erbjuda specialiserad lågtröskelverksamhet för utsatta, lättillgänglig information och kontaktvägar till hjälp, stöd och skydd, samt identifiering genom frågor och uppsökande arbete. Ytterligare förslag rör ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kopplat till en individuell plan för exitprocessen, möjligheter för kommuner att ansöka om ersättning för kostnader i individärenden, samt att en utredning bör tillsättas för att se över frågan om beskattning av ersättning från prostitution. 

Sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som är styrande för regeringens arbete. Där ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt prostitution och människohandel.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...