Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Publicerad

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka sakkunniga och experter som ska stödja utredningen.

– Det behövs en ny syn på kunskap i svensk skola. Ett viktigt steg är att få på plats läroplaner som är tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper. Jag är därför glad över att kunna koppla experter och sakkunniga med både bred och djup kunskap till utredningen, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringskansliet har nu fattat beslut om vilka experter som ska stödja utredningen. Till dessa hör:

  • Inger Enkvist, professor emerita vid Lunds universitet
  • Linda Fälth, professor vid Linnéuniversitetet
  • Christopher Gillberg, professor vid Göteborgs universitet
  • Agneta Gulz, professor vid Lunds universitet och Linköpings universitet 
  • Ola Helenius, professor vid Göteborgs universitet
  • Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet 
  • Jonas Linderoth, professor vid Göteborgs universitet
  • Linnéa Lindquist, biträdande rektor 
  • Håkan Sjöberg, lärare och universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet
  • Anna-Karin Wyndhamn, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet

Dessutom deltar experter från flera myndigheter och organisationer som kan bidra med sin expertis. Dessa är från Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Sveriges skolledare, Sveriges lärare, Elevernas riksförbund och Sveriges elevråd. Utredningen har även hjälp av sakkunniga från Regeringskansliet.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...