Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler böcker till förskolor och skolor

Publicerad

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar 880 000 böcker, som är avsatta för 2024.

– Svenska elevers läsförståelse sjunker och över 20 procent i grundskolan kan inte läsa ordentligt. För att vända den allvarliga utvecklingen behövs många insatser, inte minst behövs fler böcker i våra förskolor och skolor. Nu ger vi huvudmännen bättre möjlighet att skapa ett eget förskolebibliotek, köpa in klassuppsättningar av skönlitterära verk eller fylla skolbibliotekens hyllor med lockande böcker, säger skolminister Lotta Edholm.

176 miljoner kronor är avsatt för statsbidraget 2024. Det beräknas totalt motsvara cirka 880 000 böcker, räknat på att en bok kostar cirka 200 kronor styck. Det är huvudmännen som ansöker om statsbidraget som det första året får användas till att köpa in tryckt skön- och facklitteratur till förskolan och förskoleklassen samt lågstadiet i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Från 2025 kommer det även att vara möjligt att söka statsbidrag för mellanstadiet och högstadiet, samt för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

För att få statsbidraget 2024 behöver huvudmännen enbart kunna visa att de avsätter egna medel för att köpa in tryckt litteratur för de skolformer och det stadie de söker statsbidrag för. 

Statsbidraget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...