Rapport från Utrikesdepartementet

Handbok Sveriges feministiska utrikespolitik

Publicerad

I oktober 2014 lanserade Sverige, som första land i världen, en feministisk utrikespolitik. Detta innebär att all utrikespolitik ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Denna handbok ska vara en resurs för det internationella arbetet för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Den innehåller en samling metoder och erfarenheter som kan fungera som exempel och inspiration för fortsatt arbete inom såväl utrikesförvaltningen som andra delar av statsförvaltningen och samhället. Handboken ger även en beskrivning av de första fyra åren med en feministisk utrikespolitik. Därmed svarar den också på det stora intresse som finns för politiken både nationellt och internationellt.

Ladda ner: