Rapport från Finansdepartementet

Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2021

Publicerad

Verksamhetsberättelse

Under 2021 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med drygt 120 miljarder kronor, eller drygt 17 procent. Utdelningar till staten under 2021, för verksamhetsåret 2020, uppgick till 21,5 miljarder kronor. Sammantaget genererade den statliga bolagsportföljen därmed en totalavkastning om drygt 20 procent under året.

Ladda ner:

Resultaten i korthet:

  • Under 2021 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med drygt 120 miljarder kronor, eller drygt 17 procent.
  • De största värdeförändringarna i den statliga bolagsportföljen under det gångna året stod sektorerna basindustri/energi, fastighet, tjänst och finans för. Sammantaget summeras en ökning av värdet av dessa sektorer till cirka 110 miljarder kronor. Liksom börsen som helhet uppvisade den statliga bolagsportföljen en stark värdeutveckling under 2021.
  • Omsättningen i den statliga bolagsportföljen ökade med 12,6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 408,6 miljarder kronor för helåret 2021.
  • Resultatet efter skatt ökade och uppgick till rekordhöga 101,1 miljarder kronor.
  • Störst positiva bidrag till det konsoliderade resultatet efter skatt kom från Vattenfall, LKAB, Akademiska Hus och Telia Company. Totala utdelningar för verksamhetsåret 2021 uppgår till 49,7 miljarder kronor, vilket är en toppnotering. De största utdelningarna står Vattenfall och LKAB för, 23,4 respektive 12,4 miljarder kronor.
  • Efter årsstämmorna 2022 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 48 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 49 procent. Andelen kvinnor som vd var 48 procent vid årsskiftet 2021/22 och motsvarande andel för ledningsgruppen exkl. vd var 44 procent.
Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär