Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Vem ska göra vad? - Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda Ds 2013:64

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringskansliet uppdrog i juni 2013 åt polismästaren Stefan Mann att utreda och analysera behovet av att ge fler anställda inom polisen polisiära befogenheter. I uppdraget ingick också att lämna förslag till de eventuella författningsändringar som kan behövas. Uppdraget redovisas i denna promemoria.

Lagstiftningskedjan