Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Publicerad

Socialdepartementet föreslår en ny förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Förslaget innebär att sådan servering som avses i alkohollagen (2010:1622) av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00.

Ladda ner:

Undantag görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Förordningen föreslås träda i kraft den 20 november 2020 och gälla till utgången av februari 2021.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

    Socialdepartementet föreslår en ny förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Förslaget innebär att sådan servering som avses i alkohollagen (2010:1622) av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition