Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm Dir. 2013:16

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av missförhållanden, oegentligheter eller brott och föreslå åtgärder som syftar till att stärka skyddet och skapa ett tydligare regelverk.

Utredaren ska

  • kartlägga rättsläget,
  • analysera i vilka avseenden skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av missförhållanden, oegentligheter eller brott behöver förstärkas och det behov av skydd som finns för andra skyddsvärda intressen, t.ex. skyddet för annans rykte och kommersiella intressen,
  • med beaktande av andra skyddsvärda intressen, föreslå åtgärder som stärker skyddet, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)