Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer Dir. 2014:115

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska överväga om det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas. Utredaren ska vidare överväga om termen könsöverskridande identitet eller uttryck ska ändras i de författningar där den förekommer och om termerna ras och rasmässig ska utmönstras ur lagstiftningen.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer

    En särskild utredare ska överväga om det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas. Utredaren ska vidare överväga om termen könsöverskridande identitet eller uttryck ska ändras i de författningar där den förekommer och om termerna ras och rasmässig ska utmönstras ur lagstiftningen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.

    Utredningens uppdrag kan delas upp i tre delar. Den första delen rör en utmönstring av orden ”ras” och ”rasmässig” i lagstiftningen. Det andra rör ändringar av termen ”könsöverskridande identitet och uttryck” och definitionen av den termen i diskrimineringslagen. Det tredje rör frågan om ett stärkt straffrättsligt skydd för transpersoner.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

    Regeringen föreslår ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. Det föreslås att grunden könsidentitet eller könsuttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt i åtalsregeln om förolämpning.

Proposition (1 st)

Laddar...