Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. SOU 2015:103

Publicerad Uppdaterad

Utredningens uppdrag kan delas upp i tre delar. Den första delen rör en utmönstring av orden ”ras” och ”rasmässig” i lagstiftningen. Det andra rör ändringar av termen ”könsöverskridande identitet och uttryck” och definitionen av den termen i diskrimineringslagen. Det tredje rör frågan om ett stärkt straffrättsligt skydd för transpersoner.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer

    En särskild utredare ska överväga om det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas. Utredaren ska vidare överväga om termen könsöverskridande identitet eller uttryck ska ändras i de författningar där den förekommer och om termerna ras och rasmässig ska utmönstras ur lagstiftningen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.

    Utredningens uppdrag kan delas upp i tre delar. Den första delen rör en utmönstring av orden ”ras” och ”rasmässig” i lagstiftningen. Det andra rör ändringar av termen ”könsöverskridande identitet och uttryck” och definitionen av den termen i diskrimineringslagen. Det tredje rör frågan om ett stärkt straffrättsligt skydd för transpersoner.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

    Regeringen föreslår ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. Det föreslås att grunden könsidentitet eller könsuttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt i åtalsregeln om förolämpning.

Proposition (1 st)