Proposition från Justitiedepartementet

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner Prop. 2017/18:59

Publicerad

Regeringen föreslår ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner.

Ladda ner:

Det föreslås att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt i åtalsregeln om förolämpning. Det föreslås också ett tillägg så att det uttryckligen framgår att det är en försvårande omständighet om ett motiv för ett brott har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018, förutom ändringarna i bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken som föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Pressmeddelande: Skyddet för transpersoner utökas

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer

    En särskild utredare ska överväga om det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas. Utredaren ska vidare överväga om termen könsöverskridande identitet eller uttryck ska ändras i de författningar där den förekommer och om termerna ras och rasmässig ska utmönstras ur lagstiftningen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.

    Utredningens uppdrag kan delas upp i tre delar. Den första delen rör en utmönstring av orden ”ras” och ”rasmässig” i lagstiftningen. Det andra rör ändringar av termen ”könsöverskridande identitet och uttryck” och definitionen av den termen i diskrimineringslagen. Det tredje rör frågan om ett stärkt straffrättsligt skydd för transpersoner.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

    Regeringen föreslår ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner. Det föreslås att grunden könsidentitet eller könsuttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt i åtalsregeln om förolämpning.

Proposition (1 st)