Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) Dir. 2014:138

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 28 november 2013 kommittédirektiv om granskning av rättsväsendet och vården med anledning av rättsprocesser som rör Sture Bergwall (dir. 2013:107). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 29 januari 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 5 juni 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Rapport från Bergwallkommissionen

    Bergwallkommissionen, med professor emeritus Daniel Tarschys som särskild utredare, har haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmåls­processer som ledde till att Sture Bergwall dömdes för åtta mord.

Remiss SOU 2015:52

Lagrådsremiss

Proposition