Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21) Dir. 2014:144

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 28 augusti 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av våldtäktsbrottet (dir. 2014:123). Utredningen ska ombildas till en parlamentariskt sammansatt kommitté.

Pressmeddelande: Sexualbrottsutredningen ombildas till en parlamentarisk kommitté

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

    Den 28 augusti 2014 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av våldtäktsbrottet. Utredningen ombildades senare – genom beslut den 13 november 2014 – till en parlamentariskt sammansatt kommitté och har därefter fått ytterligare ett tilläggsdirektiv. Kommittén har antagit namnet 2014 års sexualbrottskommitté.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)