Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2015:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (3 st)

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...