Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Tillsyn över polisen SOU 2013:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Polisorganisationskommitténs uppdrag i den här delen har varit att utreda behovet av ett fristående organ som ska granska polisens verksamhet, inklusive den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver (tilläggsdirektiv till kommittén, dir. 2012:13).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (3 st)

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)