Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Behandlingen av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium Ds 2013:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller författningsförslag som rör personuppgiftsbehandlingen vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Det gäller dels personuppgiftsbehandlingen inom den forensiska verksamheten i stort, dels den personuppgiftsbehandling som sker för att stärka kvaliteten i den forensiska DNA-verksamheten. Den senare personuppgiftsbehandlingen avser den s.k. elimineringsdatabasen, som är en samling DNA-profiler från anställda vid SKL, inom Polisen och andra personer, vars DNA riskerar att kontaminera (förorena eller sammanblandas med) material och prover som undersöks för DNA-analys.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (3 st)

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...