Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner Dir. 2016:102

Publicerad

En särskild utredare ska utifrån befintlig kunskap göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner. Utredaren ska även belysa hur personer som genomgår könskorrigering uppfattar utredning, vård och behandling. Syftet med utredningen är att stärka efterlevnaden av transpersoners rättigheter och förbättra levnadsvillkoren för transpersoner. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • kartlägga hinder för transpersoner att leva i enlighet med sin könsidentitet,
 • kartlägga hur transpersoner bemöts i kontakt med myndigheter och med hälso- och sjukvården i Sverige,
 • kartlägga vilka hinder som finns för transpersoners möjligheter att på lika villkor delta i arbetslivet,
 • kartlägga väntetider inom den könsbekräftande vården och föreslå konkreta insatser för att öka välbefinnandet hos personer som väntar på vård och behandling, och
 • vid behov föreslå nödvändiga författningsändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

  En särskild utredare ska utifrån befintlig kunskap göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner. Utredaren ska även belysa hur personer som genomgår könskorrigering uppfattar utredning, vård och behandling. Syftet med utredningen är att stärka efterlevnaden av transpersoners rättigheter och förbättra levnadsvillkoren för transpersoner. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

  Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner redogör i detta betänkande för resultaten av kartläggning av transpersoners levnadsvillkor. Utredningens slutsats är bland annat att arbetet för att förbättra transpersoners levnadsvillkor måste stärkas på ett strukturellt plan, med förtydliganden av ansvar och uppdrag till myndigheter.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...