Remiss från Kulturdepartementet

Remiss SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor Diarienummer: Ku2017/02516/DISK

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 19 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.